fbpx

Аутсорсинг индустрията в България преживява двуцифрен ръст и този растеж ще продължи през следващите няколко години. Това са две от основните констатации на доклада за българската аутсорсинг индустрия 2017 *, изготвен от Българската аутсорсинг асоциация (BOA).

Според доклада, аутсорсинг индустрията е един от най-бързо развиващите се сектори в България през последните 27 години. През 2016 г. аутсорсингът допринесе с 3,6% за БВП на България с оборот от 1,5 млрд. Евро, а до 2020 г. се очаква да достигне 4,2% от БВП на страната с общ оборот от 2,5 млрд. Евро. Освен това се очаква броят на служителите на пълно работно време както в традиционния аутсорсинг на бизнес процеси (BPO), така и в услугите за аутсорсинг на информационни технологии (ITO) да надхвърли 62 500 до 2020 г.

Статистиката показва, че България се превърна в една от водещите аутсорсинг дестинации не само в Европа, но и в целия свят. През 2016 г. страната се класира на 2-ро място в Европа и се класира на 7-о място в световен мащаб сред най-атрактивните пионерски локации на BPO в Индекса за бизнес аутсорсинг и споделена услуга 2016. Редица международни компании вече са открили офиси в България и продължават да разширяват бизнеса си ,

През 2017 г. България привлече още по-големи инвестиции в сектора на аутсорсинга в сравнение с 2016 г., когато те достигнаха 1,0 млн. Лева. През първата половина на 2017 г. от аутсорсинг компании стартираха проекти с обща стойност 3,0 млн. Лв. На българския пазар навлизат много нови инвеститори, привлечени от благоприятните аутсорсинг фактори като перфектно географско местоположение, плосък данък, информационна сигурност, разпоредби за поверителност, ниска цена на труда и последно, но не и по-малко многоезична и добре образована работна сила в областта на информационните технологии.

В допълнение, базираната във Великобритания Глобална асоциация за източници прогнозира, че оттеглянето на Великобритания от ЕС ще има положителен ефект върху доставчиците на аутсорсинг в Централна и Източна Европа, включително в България, в средносрочен и дългосрочен план. Това се дължи на очаквания недостиг на квалифицирана работна ръка в Обединеното кралство, който ще се дължи на ограничената миграция и амбициите на британските аутсорсинг компании, особено в областта на ITO, да запазят съществуващите си отношения в рамките на ЕС.

Всички горепосочени констатации и прогнози показват, че аутсорсинг индустрията в България се развива с постоянни темпове и този процес ще продължи през следващите години. Този растеж също ясно отразява текущата пазарна потребност на компаниите да възлагат някои от своите бизнес процеси, за да намалят разходите и да се съсредоточат върху основния си бизнес .